Home » วิธีชําระเงิน

วิธีชําระเงิน

ช่องทางการชําระค่าสินค้าและบริการมี 1 ช่องทางผ่านโดยชําระผ่านธนาคาร

วิธีการชําระเงิน

วิธีการชําระเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร มีหลายช่องทาง เช่น โอนเงินที่ ตู้ ATM, Internet Banking, Mobile Banking, เคาเตอร์ธนาคาร เป็นต้น

ช่องทางการชําระผ่านธนาคาร
 

 

*เมื่อชําระเงินแล้ว สามารถแจ้งชําระเงินได้ที่ แจ้งชําระเงิน

*โปรดตรวจสอบซื่อบัญชี เลขที่บัญชี ให้ถูกต้องก่อนโอนชําระเงิน

* เมื่อแจ้งการชำระเงินเข้ามาแล้ว ทางเราจะตรวจสอบการชําระเงินและจะดําเนินการในการสั่งซื้อทันที

หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คอมเทพ ผ่านทางช่องทางการติดต่อ หรือ คลิกที่นี่