Home » สินค้า » Pro Plan ประกอบคอมราคาแพง
Placeholder

Pro Plan ประกอบคอมราคาแพง

Be the first to review

  How To.

  การจัดสเป็คสั่งประกอบผ่าน Cominw หรือ คอมเทพ

  Step 1. เลือกหน่วยประมวลผล Processor การทํางานหลัก ระหว่าง Intel Processor และ AMD Processor

  Step 2. เลือกหน่วยประมวลผล ตาม Processor หลักที่ท่านเลือกไว้

  Step 3. เลือก (เมนบอร์ด) Mainboard (แรม) Ram (ฮาร์ดดิส) Hard Disk

  Step 4. เลือกชนิด (ออปติคอลไดรว์) Optical Drive สําหรับอ่านเขียนแผ่น

  Step 5. เลือก (เพาเวอร์ซัพพลาย) Power Supply (เคส) Case (พัดลม) Fan

  Step 6. เลือกระบบปฏิบัติการ Operating System เสร็จสิ้นกระบวนการจัดสเป็ค

  Step 7. หมายเหตุและรายละเอียดอื่น กรณีที่มี หากท่านไม่ระบุทางเราจะจัดลงในรูปแบบตามค่าพื้นฐานที่ทางเรากําหนดไว้

  หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ 24 ชั่วโมง

  การจัดสเป็คเสร็จสมบูรณ์ บริการเซอร์วิส 90 วัน พร้อมสั่งประกอบ

Qty
banner
banner

Guide line ข้อมูลพื้นฐาน

1.1 Processor โปรเซสเซอร์

Processor หน่วยประมวลผลกลาง หรือ ซีพียู (CPU) เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ที่ทำงาน หรือประมวลผล ตามชุดของคำสั่งเครื่องจากซอฟต์แวร์ เปรียบเสมือนเป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณ จากคำสั่งที่ได้รับมา เช่น การเปรียบเทียบ การกระทำการทางคณิตศาสตร์ ฯลฯ

โดยมีกระบวนการพื้นฐานคือ

 • อ่านชุดคำสั่ง (fetch)
 • ตีความชุดคำสั่ง (decode)
 • ประมวลผลชุดคำสั่ง (execute)
 • อ่านข้อมูลจากหน่วยความจำ (memory)
 • เขียนข้อมูล/ส่งผลการประมวลกลับ (write back)

1.2 Main Board เมนบอร์ด

แผงวงจรหลัก เมนบอร์ด (Main Board) เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ แผงวงจรหลักของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั่วไปจะประกอบด้วยซ็อกเก็ตสำหรับบรรจุหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำ มีไบออสเป็นเฟิร์มแวร์ พร้อมช่องให้สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ได้ทั้งอุปกรณ์ติดตั้งภายในและอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

1.3 Ram แรม

หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม Random Access Memory: Ram หรือ แรม เป็นหน่วยความจำหลัก ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบัน หน่วยความจำชนิดนี้ อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้ในตำแหน่งต่างๆ อย่างอิสระ และรวดเร็วพอสมควร โดยคำว่าเข้าถึงโดยสุ่มหมายความว่าสามารถเข้าถึงข้อมูลแต่ละตำแหน่งได้เร็ว ซึ่งต่างจากสื่อเก็บข้อมูลชนิดอื่น ๆ อย่างเทป หรือดิสก์ ที่มีข้อจำกัดของความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลและความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ที่ต้องทำตามลำดับก่อนหลังตามที่จัดเก็บไว้ในสื่อ หรือมีข้อกำจัดแบบรอม ที่อนุญาตให้อ่านเพียงอย่างเดียว

1.4 Hard Disk ฮาร์ดดิสก์

Hard Disk Drive หรือ ฮาร์ดดิสก์ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลแบบไม่ลบเลือน มีลักษณะเป็นจานโลหะที่เคลือบด้วยสารแม่เหล็กซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วเมื่อทำงาน การติดตั้งเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ผ่านการต่อเข้ากับแผงวงจรหลัก

ยิ่งมีความจุมาก ก็จะยิ่งทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความน่าเชื่อถือในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และไม่จำเป็นต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่ใหญ่กว่าอันใดอันหนึ่งได้นำไปสู่ฮาร์ดดิสก์รูปแบบใหม่ต่าง

1.5 Optical Drive ออปติคอลไดรว์

Optical Drive หรือ ออปติคอลไดรว์ คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผ่นซีดี หรือแผ่นดีวีดี ด้วยกระบวนการทำงานของแสงเลเซอร์ โดยอุปกรณ์ประเภท Optical Drive มีอยู่หลายประเภทดังนี้

 • CD-ROM Drive เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำการเขียนข้อมูลลงบนแผ่นได้
 • DVD-ROM Drive เป็นอุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งแผ่นซีดีและดีวีดีได้ แต่ไม่สามารถทำการเขียนข้อมูลลงบนแผ่นได้
 • Combo Drive เป็นอุปกรณ์ที่สามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งแผ่นซีดีและดีวีดีได้ และสามารถบันทึกข้อมูลลงบนแผ่น CD-RW ได้
 • DVD Re-Writer เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมมากกว่า Optical Drive รุ่นอื่น ๆ เพราะสามารถอ่านและเขียนข้อมูลบนแผ่นซีดีและดีวีดีได้

1.6 Power Supply พาวเวอร์ซัพพลาย

แหล่งจ่ายไฟสำหรับคอมพิวเตอร์ หรือ พาวเวอร์ซัพพลาย (Power Supply) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากต่ออุปกรณ์เกือบทุกตัวในระบบคอมพิวเตอร์ ซัพพลายของคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะการทำงาน คือทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจาก 220 โวลต์ เป็น 3.3 โวลต์, 5 โวลต์ และ 12 โวลต์ ตามแต่ความต้องการของอุปกรณ์นั้นๆ โดยชนิดของพาวเวอร์ซัพพลาย ในคอมพิวเตอร์จะแบ่งได้เป็น 2 ชนิดตามเคส คือแบบ AT และแบบ ATX

 • AT เป็นแหล่งจ่ายไฟที่นิยมใช้กันในประมาณ พ.ศ. 2539 โดยปุ่มเปิด ปิด การทำงานเป็นการต่อตรงกับแหล่งจ่ายไฟ ทำให้เกิดปัญหากับอุปกรณ์บางตัว เช่น ฮาร์ดดิสก์ หรือซีพียู ที่ต้องอาศัยไฟในชั่วขณะหนึ่ง ก่อนที่จะเปิดเครื่อง
 • ATX เป็นแหล่งจ่ายไฟที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยมีการพัฒนาจาก AT โดยเปลี่ยนปุ่มปิด เปิด ต่อตรงกับส่วนเมนบอร์ดก่อน เพื่อให้ยังคงมีกระแสไฟหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ก่อนที่จะปิดเครื่อง ทำให้ลดอัตราเสียของอุปกรณ์ลดลง

1.7 Operating System โอเอสระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) หรือ โอเอส (OS) เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป บางครั้งเราอาจะเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ก็ได้

ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลัก ๆ คือ การจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์ เช่น การส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพ การส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์ การรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย การส่งสัญญานเสียงไปออกลำโพง หรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ ตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอ รวมทั้งทำหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลาง ในกรณีที่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆ ตัวทำงานพร้อมๆ กัน

ข้อมูลจาก: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Cominw Computer Team.

custom contents goes here